Skip to content
-

Bình rót rượu cảm ứng

Bình rót rượu cảm ứng sử dụng cảm biến chạm thông minh để rót rượu theo định mức chuẩn cài đặt. Máy này hoạt động dựa theo cơ chế cảm ứng, nhận diện ly rượu để tiến hành bơm rượu dưới ngăn ướp lạnh và rót rượu hoàn toàn tự động